İngilizce’de “Actually” Nasıl Kullanılır?

İngilizce’de birden fazla kullanımı olan birçok kelime var, ancak en yaygın olanlarından biri “actually” kelimesidir. Bu zarf, cümle içinde birçok konumda bulunabilir ve bir gerçeği vurgulamak, şaşkınlığı ifade etmek, birini kibarca düzeltmek veya konuyu değiştirmek için kullanılabilir.

Telaffuz

 1. Yavaş konuşurken dört heceli telaffuz ederiz:

/ˈæk tʃu ə ˌli/ (ack choo uh lee)

 1. Ancak hızlı ve doğal bir şekilde konuşurken sadece üç hece kullanırız

/ˈæk tʃə ˌli/ (ack chuh lee)

Kullanım

1. Bir gerçeği veya olmuş bir şeyi vurgulamak için

 • The interest on a credit card is actually higher than on a line of credit.
 • Stop listening to gossip. I’ll tell you what he actually said.
 • I was so tired that I actually fell asleep in class.
 • Did you actually see the accident?

2. Beklenmedik bir şeye şaşırdığını göstermek için

 • She actually apologized. She’s never apologized to me before!
 • I was putting off booking our trip, but the flights were way cheaper than I expected, actually!
 • I was going to cancel our hike, but he told me that he actually doesn’t mind the rain.
 • They actually sold their house? It’s been on the market for ages!

3. Birini kibarca düzeltmek için

 • A: The meeting starts at 2:00.  B: Actually, I think the meeting starts at 3:00, not 2:00.
 • A: You can get tickets online. B: The tickets are sold out, actually.
 • A: How long have you been married? B: Actually, I’m divorced now.
 • A: Turn left at the light. B: I’m pretty sure we need to turn right, actually.

4. Yeni bir konu tanıtmak veya bilgi eklemek için

 • I actually need to ask you something before you go.
 • Actually, before class is dismissed, I want to go over the new schedule.
 • There’s a lot of research to support this, actually.
 • Actually, I’ve been meaning to talk to you about that.

Actually Vs. Actual

Actually” bir zarftır ve “Actual” bir sıfattır. Anlamları benzer olsa da (“Actual“, gerçek anlamına gelir ve vurgu için kullanılabilir), bir cümlede farklı konumlarda bulunabilirler.

Actual” sıfatı genellikle bir isimden önce bulunur.

 • The movie was inspired by actual events.
 • This is the actual spot where he proposed.

Actually” zarfı genellikle bir cümlenin başında veya sonunda veya bir fiilden önce gelir.

 • Actually, I can’t make it tonight after all.
 • I can’t make it tonight, actually.
 • I can’t believe she actually said that.
Hemen Paylaş!

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart
Scroll to Top