Despite vs Although

İngilizce, aynı Türkçe gibi, bir şeyi ifade etmek için birçok farklı kelimeye sahiptir. Örneğin, “too”, “as well” ve “also” kelimelerinin anlamları neredeyse ayırt edilemez. 

Aynı durum sıkça karıştırılan bu kelimeler için de geçerlidir:despite, in spite of, despite the fact that, in spite of the fact that, although, though, ve even though. Bu ifadelerin hepsi aynı durum için kullanılır: bir şeyin beklenmedik olduğu bir durumu tanımlamak için.

Peki bu ifadeler için farklı cümle yapılarını ve noktalama işaretlerini nasıl açıklayacağız? Yıllar içinde bu ifadeleri öğrencilerime sunmak ve öğretmek için kolay ve anlaşılır bir yol geliştirdim. Umarım sizin için de işe yarar! 

Beklenmedik Durumlar

Hem “despite” hem de “although” beklenmedik durumları tanımlamak için kullanılır. Şemsiye kullanmanın beklendiği ancak beklentilere aykırı olarak yağmur yağdığı bir senaryoyu ele alarak bu ifadelerin nasıl işlev gördüğünü keşfedelim. 

 • “It is raining. I didn’t use my umbrella.”

İsimlerin Rolü: Despite / In spite of + N

“Despite” veya “in spite of” kelimelerini kullanırken, bunları bir isim veya ulaç ile eşleştirmek çok önemlidir. Her iki terim de benzer bir anlam ifade etse de, “despite” günlük dilde daha yaygın olarak kullanılırken, “in spite of” biraz daha resmi bir ton taşır.

a) Despite / In spite of + N, + SVO (Subject-Verb-Object)

Cümleye “despite” veya “in spite of” ile başlarken virgül kullanılır.

 • “Despite the rain, I didn’t use my umbrella.”
 • “In spite of the rain, I didn’t use my umbrella.”

b) SVO + despite / in spite of + N

Cümle yapısı, anlamı değiştirmeden yeniden düzenlenebilir. Bu durumda virgül gerekli değildir.

 • “I didn’t use my umbrella despite the rain.”
 • “I didn’t use my umbrella in spite of the rain.”

Gerund kullanırsak:

 • “Despite studying all night, she didn’t pass her exam.”
 • “She didn’t pass her exam despite studying all night.”
 • “In spite of studying all night, she didn’t pass her exam.”
 • “She didn’t pass her exam in spite of studying all night.”

Daha Resmi Olursak: Despite the Fact That / In spite of the Fact That + SVO

“Despite” veya “in spite of” bağlaçlarını kullanırken, bunları bir isim veya zarf-fiil ile eşleştirmek çok önemlidir. Her iki terim de benzer bir anlam ifade etse de, “despite” günlük dilde daha yaygın olarak kullanılırken, “in spite of” biraz daha resmi bir ton içerir.

a) Despite / In spite of + N, + SVO (Subject-Verb-Object)

Cümleye “despite” veya “in spite of” ile başlarken virgül kullanılır.

 • Despite the fact that it was raining, I didn’t use my umbrella.
 • In spite of the fact that it was raining, I didn’t use my umbrella.

b) SVO + despite / in spite of + N

Cümle yapısı, anlamı değiştirmeden yeniden düzenlenebilir. Bu durumda virgül gerekli değildir.

 • I didn’t use my umbrella despite the fact that it was raining.
 • I didn’t use my umbrella in spite of the fact that it was raining.

Beklenmedikliği vurgulamak: Although / Though / Even though + SVO

Bu üç bağlaç -although, though, & even though- esasen aynı anlamı taşır. “Even though” beklenmedik duruma biraz daha fazla vurgu yapsa da, ifade seçimi nihayetinde size bağlıdır. “Although” ifadesinin sıkça kullanıldığını ve IELTS ve TOEFL gibi sınavlarda sıklıkla karşımıza çıktığını belirtmem lazım.

 1. Although / Though / Even though + SVO, + SVO.

Cümleye bir zarf tümcesi ile başlarken virgül kullanmak lazım.

 • Although it was raining, I didn’t use my umbrella.
 • Though it was raining, I didn’t use my umbrella.
 • Even though it was raining, I didn’t use my umbrella.
 1. SVO + although / though / even though + SVO.

Tekrar, cümleye main clause ile başlarken virgül gerekli değildir.

 • I didn’t use my umbrella although it was raining.
 • I didn’t use my umbrella though it was raining.
 • I didn’t use my umbrella even though it was raining.

Bu yapıları çalışarak ve uygulayarak, “despite” ve “although” arasındaki farklar üzerinde ustalık kazanacaksınız. Örneklere bolca maruz kalarak ve tutarlı pratik yaparak, kısa süre içinde kendinizi bu ifadeleri İngilizce repertuarınıza güvenle dahil ederken bulacaksınız. 

Dil öğrenme yolculuğunu kucaklayın ve pratik yapa yapa mükemmele ulaşacağınızı unutmayın!

Hemen Paylaş!

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart
Scroll to Top