İngilizce Cümle Yapısı

İngilizce ders kitaplarının çoğu cümle yapısını es geçiyor, ancak farkettim ki, öğrencilerime cümle yapısının mantığını gösterdiğim zaman İngilizce’yi daha iyi anlamalarına gerçekten yardımcı olduğunu gözlemliyorum. İngilizce öğrenenler, İngilizce’deki cümle yapısı ve kalıplar hakkında temel bir anlayışa sahip olduklarında, konuşmanın bölümlerini tanıyabilir ve hatalarını daha kolay düzeltebilirler.

Temel Cümle Yapıları

İngilizce cümle yapısı olarak Subject + Verb + Object (SVO) yani Özne + Fiil + Nesne kullanır, ancak bu yalnızca başlangıç. Şimdi İngilizce cümleyi oluşturan elementlere bir göz atalım.

  1. Nouns (İsimler)

“Noun”lar kişi, mekan veya cisimlerdir. “Noun”lar ve “pronoun”lar bir cümlenin öznesi (subject) ya da nesnesi (object) olabilirler. “Noun”lardan önce genellikle a, an, the gibi bir “article”, iyelik eki (my, her…) ya da bir nicelik belirteci (many, few,…) gelir.

S + V + OPeople like him.
Article + NounThe girl ate an apple.
  1. Verbs (Fiiller)

“Verb”ler, bir cümlede iş, oluş ya da hareket bildiren parçalardır. “Verb”ler genellikle özneyi (subject)  takip eder ve ardından bir nesne (object) gelir. Emir kipi kullanırken özne düşürülür.

S + V (+ O)My sister jogs.She likes him.
V (+ O)Begin.Call me.
  1. Adjectives (Sıfatlar)

“Adjective”ler, isimleri tanımlamak için kullanılır ve iki ortak kalıba sahiptir.

Adj + Nounbeautiful flower
S + V + AdjThe flower is beautiful.
  1. Adverbs (Zarflar)

“Adverb”ler “verb”leri, “adjective”leri, diğer “adverb”leri ve hatta tüm cümleyi tanımlayabilir. Daha fazla ayrıntı ve örnek için aşağıdaki 7 farklı adverb kullanım şeklini inceleyiniz.

Adv + Voften go
V + Advspeak fluently
V + Adv + Vis quickly preparing
Adv + Advreally well
Adv + Adjvery shiny
Adv + S + V + OActually, I like rainy days.
S + V + O + AdvI like rainy days, actually.
  1. Prepositions (Edatlar)

“Preposition”lar yön, zaman, yer vs… belirten küçük kelimelerdir. Bunları bir noun (isim) takip eder.

Prep + Nat school

Hadi Biraz Derinlemesine Bakalım

Intermediate seviyedeki öğrencilerin bu cümle kalıplarının birbirleriyle nasıl bağlantılı çalıştığını görmeleri gerekir.

Örneğin, Prep + N kalıbında, isim bir artikel (Art + N) ve/veya bir sıfat (Adj + N) alabilir.

Örnek 1

Prep + Nat school
Prep + Art + Nat the school
Prep + Art + Adj + Nat the elite school

Örnek 2

Adj + Nfast car
Art + Adj + Na fast car
Art + Adv + Adj + Na really fast car

Örnek 3

V + Advwrites often
V + Adv + Vis often writing
V + Adv + Adv + Vis so often writing

Örnek 4

S + V + OCats chase mice.
(Art + N) + V + (Art + N)The cats chase the mice.
(Art + Adj + N) + (Adv + V) + (Art + Adj + N)The hungry cats always chase the scared mice.

Daha yüksek seviyedeki öğrenciler artık birden fazla clause içeren complex cümlelerde bağlaçlar, geçiş sözcükleri (adverbs), noktalama işaretleri vb. elementlerin nasıl bir araya geldiklerini incelemeleri gereklidir.

Hemen Paylaş!

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart
Scroll to Top