TOEFL Nedir?

Toefl yani Test of English as a Foreign Language, İngilizce konuşulan üniversitelere kaydolmak isteyen ana dili İngilizce olmayanların İngilizce dil becerilerini ölçmek için standartlaştırılmış bir testtir. Sınav, İngilizce konuşan birçok akademik ve profesyonel kurum tarafından kabul edilmektedir. TOEFL, dünyadaki iki ana İngilizce dil sınavından biridir, diğeri IELTS’dir. 

Toefl okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşur. 172 ile 206 dakika arası süren bir sınavdır. 

Okuma bölümü, her biri yaklaşık 700 kelime uzunluğunda ve 10 sorudan oluşmaktadır. Pasajlar akademik konular üzerinedir; bir üniversite üniversite ders kitabında bulunabilecek türden materyallerdir. Pasajlar, neden-sonuç, karşılaştırma-zıtlık ve tartışma gibi retorik işlevlerin anlaşılmasını gerektirir. 

Öğrenciler ana fikirler, ayrıntılar, çıkarımlar, temel bilgiler, cümle kurma, kelime haznesi, retorik amaç ve genel fikirler hakkındaki soruları yanıtlar. TOEFL iBT sınavındaki yeni soru türleri, tabloların doldurulmasını veya özetlerin tamamlanmasını gerektirir. Doğru cevaba ulaşmak için tartışılan konu hakkında önceden bilgi sahibi olmak gerekli değildir.

Dinleme bölümü, her biri 5 sorudan oluşan 2-3 sohbet ve her biri 6 sorudan oluşan 5-7 dersten oluşur. Her konuşma 2,5-3 dakika ve dersler 4,5-5,5 dakika uzunluğundadır. 

Sohbetler bir öğrenciyi ve bir profesörü veya bir kampüs hizmet sağlayıcısını içerir. Dersler, akademik bir dersin, öğrenci katılımını içeren ve konu alanında uzmanlaşmış arka plan bilgisi gerektirmeyen bağımsız bir bölümüdür.

Her konuşma ve ders bölümü yalnızca bir kez duyulur. Test katılımcıları dinlerken not alabilir ve sorulara cevap verirken notlarına başvurabilirler. Dinleme soruları ana fikirleri, önemli ayrıntıları, çıkarımları, fikirler arasındaki ilişkileri, bilginin düzenini, konuşmacının amacını ve konuşmacı tutumunu anlama yeteneğini ölçmek içindir.

Konuşma bölümü 4 görevden oluşur: 1 bağımsız (Task 1) ve 3 entegre (Task 2, 3, 4). Task 1’de, sınava girenler tanıdık konularda fikir sorularını yanıtlar. Kendiliğinden konuşma ve fikirlerini açık ve tutarlı bir şekilde iletme yetenekleri açısından değerlendirilirler. 

Task 2 ve 4’te, teste giren kişiler kısa bir bölüm okurlar, bir akademik ders dersini veya kampüs hayatı hakkında bir sohbeti dinlerler ardından metin ve konuşmadaki uygun bilgileri birleştirerek bir soruyu yanıtlarlar. 

Task 3’te, teste giren kişiler akademik bir ders anlatımını dinler ve ardından duydukları şeyle ilgili bir soruya yanıt verir. 

Task 2, 3 ve 4’te, sınava giren kişiler okuma ve dinleme materyalinden bilgileri uygun şekilde sentezleme ve etkili bir şekilde aktarma yetenekleri açısından değerlendirilir. Teste giren kişiler okurken ve dinlerken notlar alabilir ve notlarını yanıtlarını hazırlamaya yardımcı olması için kullanabilir. Sınava girenlere konuşmaya başlamadan önce kısa bir hazırlık süresi verilir. 

Yazma bölümü, bir sınav katılımcısının akademik bir ortamda yazma becerisini ölçer ve iki görevden (task) oluşur: biri entegre diğeri bağımsız. 

Task 1’de, sınava giren kişiler akademik bir konuyla ilgili bir bölümü okur ve ardından bunu tartışan bir konuşmacıyı dinler. Sınava giren kişi daha sonra dinleme bölümündeki önemli noktalar hakkında bir özet yazar ve bunların okuma bölümünün kilit noktaları ile nasıl ilişkili olduğunu açıklar. 

Task 2’de, sınava giren kişi, kişisel tercihlerini veya tercihlerini sıralamak yerine kendi görüşlerini veya seçimlerini belirten bir makale yazmalı ve sonra bunu açıklamalıdır. 

Yanıtlar dijital olarak kaydedilir, ETS’nin Çevrimiçi Puanlama Ağına (OSN) gönderilir ve üç ila altı değerlendirici tarafından değerlendirilir.

TOEFL iBT sınavı, 0 ila 120 puanlık bir ölçekte puanlanır. Dört bölümün her biri (Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma) 0 ile 30 arasında ölçeklendirilmiş bir puan alır. Toplam puanı belirlemek için dört bölümden ölçeklendirilmiş puanlar toplanır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.