Öğrenme Stilleri Testi-Bölüm 3

Görsel / Sözel

Bu testin soruları boşluklar içeren cümlelerden oluşmaktadır.

Lütfen cümleleri sizi en çok ifade edecek şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyin.

İki seçeneğin de sizin için geçerli olduğu sorularda hangisi daha çok oluyorsa onu işaretleyin.